Lô rơi là gì? Bắt lô rơi có thực sự dễ như bạn nghĩ?