Nuôi lô trong 3 ngày là gì và cách nuôi lô trong 3 ngày