Khi xuất hiện cả lô câm đầu và lô câm đuôi thì sao